Loodgieterspersoneel lastiger te vinden

Uit onderzoek blijkt dat het voor loodgietersbedrijven steeds lastiger is geworden om geschikt loodgieterspersoneel te vinden. In dit artikel valt onder meer te lezen dat de vraag naar MBO-loodgieters steeds groter is geworden in de afgelopen jaren. Gek is deze ontwikkeling niet! Door de lage rente durven consumenten sneller te investeren in een nieuwbouwproject of bijvoorbeeld een verbouwing van hun woning. Bij dergelijke projecten kan men bijna niet aan het inschakelen van een loodgieter ontkomen. Denk aan de leidingen die gelegd moeten worden, de sanitaire voorzieningen die moeten worden aangesloten, een keuken die moet worden vervangen, enzovoorts.

Voor consumenten kan het heel aantrekkelijk lijken om dergelijke klussen zelf uit te voeren. Er is op internet immers steeds meer informatie over deze klussen te vinden. Toch raden wij mensen af om hier zelf aan te beginnen. De kans op complicaties is groot, waarbij het herstel van deze complicaties veel hogere kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage die kan ontstaan als leidingstukken niet goed op elkaar aansluiten. Het herstel van de waterschade kost veel tijd en geld.

Steeds meer loodgieters met een eigen bedrijf

Ten tijde van de financiële crisis van enkele jaren terug zijn veel loodgieters begonnen met het opzetten van een eigen loodgietersbedrijf. Zij werden ontslagen door een tekort aan opdrachten bij hun eigen werkgever. Om te voorkomen dat er geen inkomsten meer waren voor hun gezin, besloten deze loodgieters zelf aan de slag te gaan als zelfstandig loodgieter. Veel van deze loodgieters hebben inmiddels voldoende opdrachten om rond te kunnen komen, waardoor zij niet langer voor een groter loodgietersbedrijf aan de slag gaan. Dit betekent voor de grotere partijen dat het steeds lastiger is om aan geschikt en geschoold personeel te komen.

 

Een ander aspect is het feit dat veel jongeren voor technische opleidingen kiezen, in plaats van een opleiding tot loodgieter. Ook dit is een trend die niet onverklaarbaar is. In de afgelopen jaren zijn het immers de technische opleidingen die voor een hoog salaris zorgen. Denk aan een baan in de IT, een baan richting de productie van elektrische apparatuur en robotica, enzovoorts.

 

Meer bouwprojecten voor loodgieters

MBO’ers die wel voor een opleiding tot loodgieter kiezen hoeven de komende tijd nog niet te vrezen dat zij zonder baan komen te zitten. Zoals eerder aangegeven durven consumenten sneller te investeren in een nieuw-, aan- of verbouwproject van hun woning door de lage rentestand. Het is momenteel erg voordelig om te lenen, waardoor de kans dat zij op termijn met hoge maandlasten komen te zitten relatief klein is. Ook niet onbelangrijk is de ontwikkeling dat veel woningcorporaties aan nieuwbouwprojecten beginnen. De vraag naar starterswoningen is groot, waardoor veel van deze corporaties beginnen met de bouw van nieuwe appartementencomplexen of het transformeren van bedrijfspanden tot woningen.