Wanneer funderingonderzoek laten plaatsvinden?

Ga je binnenkort een woning of een pand kopen? Als je een woning of een pand koopt, kan het zijn dat deze in een risicogebied ligt. Vooral bij oude gebouwen in de binnenstad is dit nogal vaak een probleem. Deze oude, soms zelfs monumentale gebouwen, zijn ontzettend mooi van de buitenkant. Maar het is belangrijk dat je de technische staat van het gebouw weet voordat je deze gaat kopen.

Bij een oud pand kan het zijn dat er scheuren in de muren zitten of dat deuren en ramen niet helemaal goed meer sluiten. Ook kunnen de vloeren scheef zijn en zul je hoogteverschillen zien tussen de woning en het trottoir. Daarnaast kan er sprake zijn van verzakking. Wanneer dit het geval is, kunnen we spreken van funderingsproblemen. Het is belangrijk dat je hier wat aan laat doen, omdat anders de kans bestaat dat de funderingsproblemen steeds erger worden. Daarnaast wil je niet voor onverwachte verrassingen komen te staan wanneer je wat nieuws koopt.

Laat daarom een funderingsonderzoek plaatsvinden door Het Funderingshuis. Zij maken een rapport op van hun bevindingen zodat deze in kaart gebracht zijn. Zo kun je zelf gemakkelijker vervolgstappen nemen om de funderingsproblemen te verhelpen.

Wat zijn veelvoorkomende problemen bij fundering?
Er zijn een aantal veelvoorkomende problemen die we tegenkomen bij het inspecteren van de fundering. Een aantal van deze problemen zijn:

Paalrot
Bij paalrot is het funderingshout droog komen te liggen waardoor er schimmelaantasting is ontstaan. Hierdoor kan de fundering draagvermogen verliezen en dit heeft als gevolg verzakking van het pand.

Trillingen
Door bepaalde trillingen kan de fundering aangetast worden. Denk hierbij aan trillingen door het toenemende verkeer of bouwwerkzaamheden in de buurt van het pand.

Bodeminklinking (fundering op staal)
Een fundering op staal wordt op een zandgrond geplaatst. Deze fundering is ook wel eens gebruikt op ondergrond van klei of veen. Hierdoor kunnen er ook verzakking plaatsvinden omdat dit de verkeerde fundering is voor deze ondergrond.

Hoe gaat een funderingsonderzoek in zijn werk?
Funderingsproblemen moet je niet onderschatten en daarom is een funderingsonderzoek noodzakelijk. Een funderingsonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Bekijken constructief verband
  • Inspectie van het pand
  • Bodenopbouw
  • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten.

Na het opstellen van dit rapport zal er een conclusie getrokken kunnen worden. Is de huidige fundering nog in goede staat en sterk genoeg om nog een tijd mee te gaan? Wanneer dit niet het geval is, zullen de inspecteurs een oplossing moeten bedenken om de fundering te herstellen.